top of page

Begeleiding voor wie?

Leerlingen (basisschool) en scholieren (onderbouw middelbare school)

 

Hoe ik kan helpen?

 

Algemeen: Ik bied hulp aan kinderen, die problemen hebben met spelling, rekenen, technisch en/of begrijpend lezen, mogelijk ten gevolge van leerstoornissen zoals o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS of langdurig verblijf in het buitenland.

 

“Leren leren”: Door in te steken op een andere manier van aanbieden en verwerken van de leerstof, kan ik kinderen begeleiden bij “leren leren”. Planning is hierbij essentieel. De wanorde in de gedachten van uw kind verdwijnen, hierdoor wordt het lange termijngeheugen automatisch geactiveerd.

 

''Ik leer anders”: Ik begeleid kinderen die meer denken in beelden, via de methode “ik leer anders”.

 

Toets voorbereiding: Ik verzorg individuele begeleiding om uw kind vertrouwd te maken met belangrijke toetsen. Hierbij kunt u denken aan de entreetoets in groep 6 en 7, de eindtoets in groep 8, de taaltoets en de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

bottom of page