top of page

1. Kennismakingsgesprek

We starten met een kennismakingsgesprek. Hiervoor is geen (huisarts)verwijzing nodig.

Nadat u het contactformulier heeft ingevuld of u telefonisch/per mail contact heeft gehad met mij, zult u een intakeformulier ontvangen. Dit dient als een “praatpapier”  voor tijdens het kennismakingsgesprek. U zult bovendien gevraagd worden om enkele andere papieren/verslagen mee te nemen (bijv. recent rapport).

 

Doel van dit gesprek is om te achterhalen of ik iets voor uw kind kan betekenen en om te kijken of het van beide kanten klikt. Na afloop van dit gesprek besluiten we gezamenlijk of we overgaan tot een didactisch onderzoek en/of begeleiding van uw kind.

2. Didactisch onderzoek

Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen in hoeverre uw kind de verschillende deelvaardigheden van een leergebied beheerst. Bij leergebieden moet u denken aan rekenen, spelling en lezen.

 

Om een totaalbeeld van de situatie te krijgen, bestaat het onderzoek uit:

 • Een gesprek met u, ouder(s);

 • Een gesprek met de leerkracht/mentor van uw kind;

 • Een gesprek met uw kind (meestal tijdens de eerste begeleiding van uw kind);

 • Een aantal testjes die ik bij uw kind afneem, hoeveel en welke hangt af van de

    onderzoeksvragen waar ik antwoord op wil hebben.

 

Naar aanleiding van het onderzoek trek ik een aantal conclusies en geef ik advies voor de begeleiding van uw kind. De adviezen kan ik grotendeels uitvoeren middels individuele begeleiding. Enkele adviezen zijn voor thuis en/of op school. Zowel de conclusies als de adviezen deel ik met jullie en eventueel de leerkracht/mentor in een gesprek.

3. Begeleiding

De begeleiding de we, naar aanleiding van het didactisch onderzoek, hebben besproken beschrijf ik in een handelingsplan. Hierin is het volgende opgenomen:

 • Hoe de situatie op dat moment is, dus wat mijn conclusies uit het onderzoek zijn;

 • Wat we willen bereiken met de begeleiding van uw kind;

 • Wat we gaan doen om dat te bereiken en wat we daarbij gebruiken;

 • Hoe we de begeleiding gaan organiseren;

 • Hoe we na 6 tot 8 weken gaan evalueren wat de resultaten zijn.

 

De begeleiding vindt meestal één keer per week plaats,

 • In mijn praktijk

 • Op school, indien de school hiervoor een ruimte beschikbaar kan stellen

 • Bij uw thuis, indien u een rustige ruimte beschikbaar heeft

 

Wekelijks ontvangt u en de leerkracht per mail een verslag met een korte inhoud van de begeleiding. Dit is een digitaal wisselschrift. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de begeleiding continu af te stemmen op wat er in de klas, maar ook thuis gebeurt. 

4. Evaluatie

Enkele keren per jaar, na  6 tot 10 weken begeleiding, vindt er een evaluatiegesprek plaats, om te bekijken of we de gestelde doelen bereikt hebben.

 

Voorafgaand hieraan verzamel ik gegevens door testjes, observaties en eventueel een gesprek met uw kind en/of met de leerkracht. Tijdens de evaluatie bespreken we, naar aanleiding van de verzamelde gegevens de voortgang en de vorderingen, of en op welke manier de begeleiding wordt voortgezet.

 

Wilt u naar aanleiding van deze informatie een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, klik dan hier.

bottom of page